Piękna Padwa Północy

W południowej części Wyżyny Lubelskiej położone jest miasto Zamość, który jest jednym z wielu polskich miast zasługujących na złożenie w nim wizyty. Wybitne walory architektoniczne miasta spowodowały, że jest ono często nazywane ,,Perłą Renesansu” lub ,,Padwą Północy”. Powstanie miasta związane jest z postacią kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, który na terenach dawnej wsi Skokówka założył nowe miasto na podstawie wydanego w 1580 roku przywileju lokacyjnego. Zgodnie z planami właściciela Zamość miał być potężną twierdzą, ośrodkiem komunikacyjnym, handlowym i naukowym oraz rezydencją rodu Zamoyskich. Wstępne plany miasta zostały sporządzone przez włoskiego architekta, sprowadzonego przez kanclerza specjalnie do tego celu z Włoch, Bernarda Morando. Na okres 25 lat mieszkańcy miasta zostali zwolnieni z wszelkich danin i podatków, co wybitnie przyczyniło się do rozwoju miasta. W okresie II wojny światowej miasto przeżyło wyjątkowo ciężkie prześladowania, w XIX-wiecznej prochowni, czyli w Rotundzie,stała się miejscem straceń dla ponad ośmiu tysięcy mieszkańców Zamojszczyzny. Jednym z najwspanialszych XVI-wiecznych placów w Europie jest zamojski Rynek Wielki, na którym wznosi się piękny ratusz. Do jego wnętrz prowadzą dwuramienne, barokowe schody, drzwi wejściowe zdobi herb miasta.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.